Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

              THRIM 1957                             Välkommen!                             ODIN 1986

                                                             

                                                           Klicka på Team-H för att komma till start.

                      

Rasvisa bestämmelser, nordsvensk brukshäst, sto.

 Text från nordsvensken.org

   
 
Vid prestationsprovet (körprov) får stångbett användas.

Godkända färger
Brun, svartbrun, svart, fux, gulbrun, gulsvartbrun, gulsvart, isabell, samt blacka varianter av dessa färger.
Avblekbar skimmel om färgen kan härledas till den s.k. "blåfärgen" i Norge.

Hälsotillstånd
Om premieringsförrättaren misstänker man- och svansskorv skall detta noteras i exteriörbedömningsprotokollet.

Diplom
Utdelas till sto som vid 3 års ålder erhållit minst 40 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7.

Värdebokstav B

- Stoet är lägst 4 år gammal med minst en levande avkomma som kan intas i grundstambok avd I.
- Om stoet är högst 10 år skall lägst 34 poäng exteriört, ingen delpoäng under 5, ha uppnåtts vid premieringstillfället. Äldre ston skall bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms vid premieringstillfället.
- Stoet har visats med föl av godtagbar kvalitet vid sidan, eller att hon lämnat äldre avkomma som kan intas i grundstambok avd I visad vid samma tillfälle, eller veterinärintyg om levande avkomma, eller intyg om äldre avkommas meriter vid tidigare premiering, tävling eller dylikt.
- Ston skall mätas avseende mankhöjd, bröstomfång, framknäomfång och framskenebredd.
- Godkänt körprov skall avläggas vid avelsvärderingstillfället oavsett tidigare avlagda körprov.

 
Värdebokstav AB
Stoet skall uppfylla minimikraven för värdebokstav B och ha erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst 3 års ålder samt uppfylla något av följande villkor:
- utfört godkänt körprov enligt reglerna för FNH:s körbarhetsintyg.
- Genomfört kör- plöjnings- eller skogskörningstävling i distrikts-, mästerskapsklass eller vid regional körtävling.
- Övergångsvis skall ston födda -97 eller tidigare och som erhållit diplom och därvid avlagt körprov tilldelas avelsvärdesklass AB.
- Godkänt körprov skall avläggas vid avelsvärderingstillfället oavsett tidigare avlagda körprov.

 
Värdebokstav A
Stoet skall uppfylla kraven för värdebokstav B samt
- ha lämnat minst fem levande födda föl av god exteriör beskaffenhet
- Bedömda avkommor skall ha för rasen stamboksberättigad härstamning.
- Stoet skall uppnå minst 70 avkommepoäng, varav minst två avkommor med lägst 20 poäng, alternativt
- en avkomma med 50 poäng.

 
Värdebokstav ELIT (kan tilldelas postumt senast tre år efter stoets död)
Stoet skall och uppfylla kraven för värdebokstav A samt
- ha minst 6 levande födda föl av god beskaffenhet
- bedömda avkommor skall ha för rasen stamboksberättigad härstamning.
- stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med 30 poäng och två avkommor med 20 poäng, alternativt
- 120 avkommepoäng, varav tre avkommor erhållit 30 poäng.
- 120 avkommepoäng, varav en avkomma som erhållit 50 poäng och två med lägst 20 poäng.
- 120 avkommepoäng, varav två erhållit 50 poäng.

 
Värdebokstav SUPERELIT( kan utdelas postumt senast tre år efter stoets död )
Stoet skall uppfylla kraven för värdebokstav ELIT samt
- skall ha lämnat minst 7 avkommor med minst 30 avkommepoäng

 
Poängskala - avkommepoäng
Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång:

10 poäng
- levande föl

 
20 poäng
- vara införd i Riksstambok med minst 37 poäng exteriört
- för rasen godkänt körbarhetsintyg med minst 37 poäng exteriört
- erhållit lägst 38 poäng exteriört vid tre års ålder
- genomfört kör-, plöjnings- eller skogskörningstävling i distrikts-, mästerskapsklass eller vid regional körtävling.

 
30 poäng
- diplomsto
- AB eller A-premierat sto
- genomfört kör-, plöjnings- eller skogskörningstävling i lägst nationell mästarklass, och erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst 3 års ålder

 
50 poäng
- hingst införd i Riksstambok
- ELIT-premierat sto

 

Avelsvärderingsbeslut
Beslut om avelsvärdesklass skall fattas av premieringsförrättare på sommarpremiering

.

 

Thrim 1957 &  Odin 1986

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤


    Website counter

free counters