Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

              THRIM 1957                             Välkommen!                             ODIN 1986

                                                             

                                                           Klicka på Team-H för att komma till start.

                      

Regler för FNH´s körbarhetsintyg

 Text från nordsvensken.org


Fyraåriga ston, hingstar och valacker av nordsvensk bruksras tilldelas körbarhetsintyg efter godkänt körprov inför av FNH:s styrelse särskilt utsedd domare. Domaren ska följa FNH:s "Tillämpningsföreskrifter för domare vid körprov för körbarhetsintyg".
 

För att få avlägga prov för körbarhetsintyg ska hästen vara registrerad i FNH:s register GrStbI och anmäld till den lokala fälthuvudmannen i länet för exteriörbedömning och körprov. Vid utställning eller dylikt sker anmälan till arrangörsförening.
Anmälningsavgift, vars storlek fastställs av arrangören, ska erläggas. Ange på anmälningsblanketten att hästen ska köras för körbarhetsintyg.
Om hästens ägare, eller nära anhörig skriven på samma adress, är medlem i FNH utbetalas en körpremie. Information skickas till berörda hästägare efter att körprovet är utfört.

Domaren ska upprätta protokoll vid avlagt prov på därför avsedd blankett. Protokollsblankett rekvireras från FNH. Kopian lämnas till hästägaren vid provets genomförande. Arrangören spar en arkivkopia och originalet skickas till FNH:s registratur. Godkänt körbarhetsintyg ingår i avelsvärderingen för såväl individ som föräldrar.

Provet ska utföras på lämplig plats där premieringsförrättare tjänstgör, t ex premieringar, avelsvärderingar, utställningar, mm. Banan ska vara 300-400 m lång. En lämplig arbetsvagn ska användas, lastad med ett lass vägande ca 300 kg. Dock ska lasset anpassas efter underlag och terräng. FNH:s distrikt ansvarar för att vagn finns på platsen. Maratonvagn, gigg och liknande får ej användas. Hästägaren/kusken bör gå körprovsbanan före start. Denne kan då framföra eventuella anmärkningar på banan. Kusken kan även neka att köra den aktuella banan och istället söka sig till annat körprovstillfälle. Har kusken satt för hästen anses att kusken godkänt banan.

Följande moment ska bedömas:
1. Anspänning, frånspänning
2. Igångsättning, dragteknik
3. Halter
4. Ryggning (baksele rekommenderas)
5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad

Ur säkerhetssynpunkt skall en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.
Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Hästen ska vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet. Maximalt kan 10 p utdelas på varje moment, vilket ger en total maxpoäng på 50 p. För godkänt prov krävs lägst 35 p. Delpoäng under 7 godkännes endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 p är godkänt.

Bruksprovsdomaren äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt.
FNH utfärdar och tillsänder hästägaren körbarhetsintyg efter att originalprotokoll inkommit till FNH:s registratur.

 

.

 

Thrim 1957 &  Odin 1986

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤


    Website counter

free counters