Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

              THRIM 1957                             Välkommen!                             ODIN 1986

                                                             

                                                           Klicka på Team-H för att komma till start.

                      

Frivilligt körprov för tre-åriga ston och valacker

 Text från nordsvensken.org

   
 
Treåriga ston och valacker av nordsvensk brukshästras kan tilldelas en körpremie efter att ha avlagt godkänt frivilligt körprov inför av FNH:s styrelse särskilt utsedda domare.
(samma domare som vid körbarhetsintyg) Ägaren skall vara medlem i FNH.

För att få avlägga prov skall hästen vara införd i Grundstambok avd 1 och anmäld till den lokala fälthuvudmannen i länet för exteriörbedömning vid sommarpremiering.
Ange på anmälningsblanketten att hästen skall avlägga frivilligt körprov för tre-åringar.

Domaren ska upprätta protokoll vid avlagt prov på därför avsedd blankett vilken kan rekvireras från FNH. Kopia lämnas till hästägaren, arrangören spar en kopia och originalet skickas till FNH:s registratur senast 1 oktober aktuellt år.
FNH tillsänder hästägaren premien, efter att originalprotokollet inkommit till FNH:s registratur.


Provet skall avläggas vid sommarpremiering till vilken hästen skall vara anmäld för exteriörbedömning samt frivilligt körprov för treåringar.

Syftet är att premiera och uppmuntra till körda hästar.

Körprovet skall avläggas i enbetsanspänning. Hästen skall vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av vedertagen typ. Hjälptyglar är ej tillåtet.
En medhjälpare skall användas vid anspänning och frånspänning.

Lunningsbåge eller släpa med lättare lass, kärra eller vagn får användas.
Skakel skall användas, enbart linor är ej tillåtet.
Körprovet skall visa att hästen accepterar skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd.
Banan skall läggas så att hästen körs i skritt i både höger och vänster varv samt göra halt efter domarens anvisningar.
Körsträckan skall vara minst 300 meter.

Körprovsdomaren äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt.

080922


 

Bedömningsmoment:
 

1. Aspänning och frånspänning (en medhjälpare skall anlitas)
2. Igångsättning, dragteknik och dragvilja
3. Halter
4. Temperament, samarbetsvilja och lydnad
5. Helhetsintryck inkl. selens anpassning och kuskens inverkan
 

.

 

Thrim 1957 &  Odin 1986

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤


    Website counter

free counters