Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

              THRIM 1957                             Välkommen!                             ODIN 1986

                                                             

                                                           Klicka på Team-H för att komma till start.

                      

Utmärkelser

 Text & bild nordsvensken.org


AvelsdiplomAvelsdiplom

Statuter för avelsdiplom:

1 Diplomets namn skall vara: Föreningen Nordsvenska Hästens avelsdiplom.

2 Diplom kan utdelas för sto, som lämnat alternativt:
a ) 5 st vid minst 3 års ålder premierade direkta avkomlingar
b ) 10 st direkta avkomlingar icke premierade men fallna efter i nordsvenska rasstamboken intagna föräldrar.

3 Diplom kan utdelas för äldre sto som gått ur aveln. Diplom utdelas dock ej för sto som dött eller slaktats tidigare än 3 år före diplomutdelningen.

4 Diplom tilldelas den som äger stoet vid diplomutdelningen eller senast ägde detsamma.

5 Med diplomet följer Föreningen Nordsvenska Hästens silvermedalj.

6 Motiverat förslag till diplomets utdelande ställs till styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen och kan göras av premieringsnämnd, fullmäktig i FNH eller styrelse för hästavelsförening.

7 Diplom skall om möjligt utdelas vid föreningens årsmöten.

Avelsdiplomet åtföljs av FNH:s silvermedalj.


Föreningen Nordsvenska Hästens Stora Avelspris donerat av AGRIA

Utdelas till ägare av nordsvenskt sto som med premierad hingst av nordsvensk bruksklass fött fler än 12 föl.
Vid beslut om priset skall hänsyn tas, förutom till antalet föl, också till stoets ifråga köregenskaper och lynne, så långt dessa egenskaper är säkert kända.
Stora avelspriset utgår i form av en stor tennskål samt ett diplom.


DiplomFNH:S Diplom

Diplom utdelas till 3-åriga ston vilka erhållit minst 40 poäng exteriört, ingen delpoäng under 7.

 


SilvermedaljHingsthållarutmärkelsen

Statuter för utmärkelsen:

1 Förtjänstmedalj kan tilldelas hästavelsförenings hingsthållare eller hingstskötare samt enskild hingsthållare som själv äger och sköter sin hingst eller enskild hingstägares hingstskötare.

2 Förtjänstmedalj utdelas till person som visat särskilt stort intresse för uppgiften och normalt endast i sådana fall då hingsthållningen visat påtagliga spår i aveln.

3 Förtjänstmedalj kan utdelas för minst 10 års väl vitsordad hingsthållning, endast i undantagsfall för kortare tid.

4 Förtjänstmedalj kan ej utdelas retroaktivt därest hingsthållningen upphört.

5 Det tillkommer Föreningen Nordsvenska Hästens styrelse att på distriktsstyrelses förslag besluta om förtjänstmedaljs utdelande.

6 Samma hingsthållare kan tilldelas endast en medalj.

Utmärkelsen består av ett Diplom samt Silvermedaljen.


Askungen 631Wilhelm Hallanders Hederspris

Hederspriset utgörs av en konstnärligt utförd
gjuten silverhäst. Som förebild har stått det
på sin tid mycket bemärkta nordsvenska stoet
Askungen 631.


GuldmedaljFöreningens medalj

Medaljen, utförd av konstnären Alfred Olsson, är på ena sidan prydd med hingsten Benus 653 och på den andra sidan av en lagerkrans.

Silvermedaljen utdelas tillsammans med FNH:s Avelsdiplom, i samband med hingsthållarutmärkelsen och har i några fall utdelats som erkänsla för värdefulla tjänster åt Föreningen.

Föreningens guldmedalj har hittills endast utdelats vid tre tillfällen.
Den första till Professor Karl Eriksson, vid årsmötet i Kalix 1960 den andra till Professor Sven Dyrendahl i samband med ordförandeskiftet 1985 och den tredje till Professor Gösta Bengtsson 1999.


Hedersbelöningar

I samband med Hästdagar samt vid några andra tillfällen har utdelats hedersprisbelöningar i form av silver- glas- eller tennpjäser som erkänsla för mångårigt värdefullt arbete för Föreningen och den Nordsvenska hästaveln.

 
 
 


.

 

Thrim 1957 &  Odin 1986

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤


    Website counter

free counters